Helaas je kunt niet meer deelnemen
Hettestpanel.nl heeft een nieuw jasje!

Heb jij het al gezien? Hettestpanel.nl heeft een make-over ondergaan en daardoor een frissere uitstraling gekregen. Daarnaast hebben we iets nieuws, want we maken gebruik van twee type profielen.

Vanaf nu kunnen nieuwe leden zich op twee manieren inschrijven. Met een Basis Profiel kan er deelgenomen worden aan online onderzoeken. Met een Volledig Profiel kunnen leden zich, naast deelname aan online onderzoeken, ook aanmelden voor testpanels en winacties.

Hoe weet je welk type profiel je hebt?
Geen zorgen! Iedereen die zich al had ingeschreven bij hettestpanel.nl heeft een Volledig Profiel toegewezen gekregen. Bekijk voor de zekerheid onder ‘mijn gegevens’ of bij jou alles klopt. Alleen nieuwe leden zullen zelf een keuze moeten maken tussen één van de twee profielen.

Heb je vragen? Laat het ons weten via contact!